27 March 2017

, , ,

સ્ટેટ લેવલ એજયુકેશનલ ઇનોવેશન ફેર-2017

સ્ટેટ લેવલ એજયુકેશનલ ઇનોવેશન ફેર-2017, તારીખ 24-25-26 માર્ચ, 2017ના રોજ ડાંગ જિલ્લાના સાપુતારા ખાતે BIET માં યોજાયો હતો.તેમાં મને પણ મારા એજયુકેશનલ ઇનોવેશન "eClass by eTextbook રજૂ કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો હતો.જેમાં મારા સ્ટોલની મુલાકાત પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ  નિયામક શ્રી આર.સી રાવલ સાહેબ તથા આઇઆઇએમ અમદાવાદના પ્રોફેસર અનિલ ગુપ્તા સાહેબે લીધી હતી.
Share: